Privacyverklaring

In deze verklaring staat hoe Veluwe Fit met je privégegevens omgaat. Veluwe Fit is een bedrijf dat zich richt op de dienstverlening in de sport en lifestyle coaching, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68238266 en bereikbaar via info@veluwefit.nl en WhatsApp 0644443171.

Doel van verzamelen van gegevens

Veluwe Fit hanteert de wettelijke bewaartermijn van de financiële gegevens. Dat houdt in dat de verstuurde facturen met alle daarop staande gegevens bewaard blijven zolang die termijn loopt.

Facturen worden bij voorkeur verstuurd per email; indien je die niet wil geven, per WhatsApp. Een factuur bevat je naam en adresgegevens. Deze worden dus ook digitaal opgeslagen in het online facturatiesysteem met een kopie op Dropbox Professional.

Veluwe Fit maakt bij het geven van de training gebruik van WhatsApp om zo actuele informatie over de trainingen door te kunnen geven. Dat houdt dus in dat Veluwe Fit je contactgegevens op een (beveiligde) telefoon heeft staan.

De klanten maken gebruik van Fitmanager. Bij hetinschrijven bijben je ook met de voorwaarden van Fitmanager akkoord gegaan.

Bij personal training worden metingen verricht. Deze metingen bevatten informatie die privacygevoelig zijn, zoals het gewicht, vetpercentage, uithoudingsvermogen enz. Deze informatie staat op een geëncrypte computer met alleen toegang voor de personal trainer. De back-up van deze gegevens staan op een in Europa gevestigde cloudoplossing en is niet toegankelijk voor derden.

In de toekomst kan het zijn dat er gewisseld wordt van facturatiesysteem, communicatieplatform of cloudplatform. Voor elke wijziging zorgt Veluwe Fit voor een aanpassing van deze privacyverklaring indien noodzakelijk.

Gevolgen niet akkoord gaan met privacy verklaring

Veluwe Fit is een dienstverlener en kan alleen de diensten verlenen als je akkoord gaat met de privacy verklaring.

Mocht je tijdens de looptijd van de dienstverlening of na afloop besluiten je akkoord in te trekken, dan kun je dat melden via WhatsApp of via email. Alle contactgegevens worden dan verwijderd, behalve de wettelijke verplichte contactgegevens voor de administratie. Gevolg is wel dat je dan niet meer kunt deelnemen aan de trainingen of coaching van Veluwe Fit omdat Veluwe Fit dan geen contact meer met je kan opnemen.

Beeldmateriaal

Met het afnemen van de diensten van Veluwe Fit ga je akkoord met het plaatsen foto’s en/of video’s op social media en de website van Veluwe Fit. Het doel van deze filmpjes is enerzijds promotie en anderzijds ter inzage voor de deelnemers om te laten zien. Veluwe Fit houdt het copyright over het verkregen materiaal.

Mocht je achteraf bezwaar hebben tegen een gepubliceerde foto of video, dan kun je dat via WhatsApp of email kenbaar maken en wordt de film, foto of specifieke scène verwijderd.